Aktiviseringsroboten Berntsen

Med vår løsning får eldre et treningsopplegg og en timeplan som kan følges uten timeavtale med en fysioterapeut eller annet helsepersonell

Berntsen - får eldre opp av godstolen

Forskning viser at eldre klarer seg bedre i hverdagen hvis de er fysisk aktive.

Små endringer i hverdagen kan skape store forandringer for de eldres livssituasjon. 

Berntsen løser alle tekniske og praktiske barrierer. Berntsen spiller av trening automatisk til planlagt tid. 

Med Berntsen kan vi på en enkel måte nå ut med trening også til hjemmeboende eldre.

 

Ragna Sigmo Skipstad, fysioterapeut

Start video

I Eigersund kommune har de tatt tar i bruk Berntsen Beinlaus i rehabilitering av eldre.

Anna Esther satt mye i stolen, var utrygg og ville ikke gå ut. Etter én uke med Berntsen Beinlaus er hun ute og går tur med rullatoren helt på egenhånd, føler seg trygg og trener hver eneste dag!

Motivasjon, støtte og trygghet

Aktiviseringsroboten Berntsen motiverer brukeren til mer aktivitet gjennom videobasert tilpasset treningsopplegg som gjennomføres i henhold til avtalt timeplan. Støtte og trygghet formidles gjennom funksjoner som sikrer involvering av pårørende og helsepersonell. 

Brukervennlig

Bruker mottar tjenester og må ikke lære seg å betjene roboten.

Komponenter tilpasses fysisk og kognitivt funksjonsnivå.

Helsepersonell og pårørende benytter brukervennlige applikasjoner for administrasjon, videokommunikasjon og kjøring av roboten.

helhetlig og sikker

Løsningene er modulbasert og knyttet opp mot PasientSkys Helseplattform.

Sikker hosting, lagring og back-up.
 
Åpen plattform sikrer integrasjon med andre løsninger.
 
 
 


samfunnsnytte

Reduserer behov for kommunale tjenester.
 
Avlaster arbeidshverdagen til ansatte.
 
Bedrer kommunikasjonen mellom pasient, pårørende og helsepersonell. 
 
Besparende i forhold til oppfølging hjemme gjennom videokommunikasjon, -konsultasjon og digitalt tilsyn.


Stavanger kommune har 200 korttidsplasser i dag.
Gjennomsnittlig liggetid er 26 døgn.
Prislapp: 200 millioner kroner årlig.

Dersom kommunen kan tilby nye løsninger og spare 10 prosent av disse utgiftene, ved kortere sykehjemsopphold eller færre reinnleggelser, vil besparelsen være på hele 20 millioner kroner i året.

Marianne Sigurdsen Schwerdt,
prosjektleder Innovasjonspartnerskapet i Stavanger