Personvernerklæring

Om denne personvernerklæringen 

Denne personvernerklæringen gjelder for Berntsen Familie mobil-applikasjon levert av Innocom AS (organisasjonsnummer 919 624 256, Skogliveien 75, 3047 Drammen). Innocom AS ved daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til mobil-applikasjonen.  Innocom AS tilbyr Berntsen Familie mobil-applikasjon på vegne av tilbyder av helse- og omsorgstjenesten som tar samhandlingsløsningen Berntsen (Berntsen Robot, Berntsen Beinlaus og Berntsen videokommunikasjon) i bruk.  Berntsen Familie mobil-applikasjon tilbys pårørende og venner av tjenestemottaker, slik at de kan gjennomføre videosamtaler med bruker av samhandlingsløsningen Berntsen.

Innocoms tjenester er integrert og utviklet direkte på Plattformen
«Azure». Azure, er en åpen plattform som legger til rette for
integrasjon og samarbeid på tvers av helsesektoren. Gjennom integrasjon med
Azure ivaretar Innocom sine løsninger kravene til personvern og
informasjonssikkerhet.  

Formål for behandling av personopplysninger

Pålogging – identifikasjon (registrere bruker)

Bruk av mobil-applikasjon for gjennomføring av videosamtale, samt mottak
av varsel om ønske å bli oppring etc. 

For å kunne gi teknisk og annen assistanse til bruker, for eksempel retting
av eventuelle feil ved applikasjonen

Loggføring av eventuelle endringer i applikasjonen (for eksempel
begrensning eller utvidelse av bruksområde)

Behandlingsansvar

Som leverandør av Berntsen Familie er Innocom databehandler på vegne av de
som benytter seg av tjenesten for den behandlingen av personopplysninger
som er nødvendig for å benytte tjenestene. Dette innebærer at den respektive
tilbyder av helse- og omsorgstjeneste er behandlingsansvarlige i forbindelse
med tjenestene som leveres. Databehandlerforholdet mellom Innocom og den
respektive tilbyder av helse- og omsorgstjeneste er regulert av en
databehandleravtale.

For å kunne levere Berntsen Familie mobil-applikasjon må din brukerprofil
opprettes og behandles. For den behandlingen som utføres for slike
administrative formål vil Azure være underleverandør av Innocom og
tjenesteyter av helse- og omsorgstjenesten vil være behandlingsansvarlig. 
Databehandlerforholdet mellom Innocom og Azure er regulert av en
databehandleravtale som regulerer hvilke opplysninger Azure behandler
på vegne av Innocom og på hvilken måte de skal behandles. Gjennom denne
avtalen sikrer Innocom at dine data behandles på høyeste sikkerhetsnivå.

Azure kan ikke bruke personopplysningene til annet formål enn å ytetjenesten som er avtalt. 

Behandlingens lovlighet

Etter personvernforordningens artikkel 6, er behandling av personopplysninger
kun lovlig når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Slikt
behandlingsgrunnlag kan være ditt samtykke til behandlingen av dine
opplysninger. 

For barn under 16 år, er behandling som er basert på samtykke kun lovlig
dersom, og i den grad samtykke er gitt eller godkjent av den som har
foreldreansvar for barnet.

Dersom et slikt behandlingsgrunnlag foreligger, skal personopplysninger kun
samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke
viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger behandles i forbindelse med innlogging og når du bruker
tjenesten for å kommunisere. 

Før du får tilgang til tjenestene vil det lagres personopplysninger om deg som
bruker. Følgende opplysninger vil bli registrert: samtykkestatus (hvorvidt du har
takket ja eller nei til å ta i bruk den enkelte tjenesten); navn;
mobiltelefonnummer; folkeregistrert adresse og fødselsnummer.

Personopplysningene samles inn fra deg, din bruk av Berntsen Familie mobilapplikasjon, og folkeregisteret. Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av
dine personopplysninger er (1) ditt samtykke, gitt ved registrering av din
brukerprofil i vår tjeneste, (2) at behandlingen er nødvendig for å levere
tjenestene til deg, og (3) at Innocom har en berettiget interesse i å behandle
visse tekniske personopplysninger for å sikre effektiv og sikker drift av
tjenesten.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for deg om du ønsker å benytte deg av vår tjeneste. Du kan også
ta i bruk tjenesten for en periode og deretter velge å avslutte bruken på et
senere tidspunkt. 

Aktører med rolle i forhold til Berntsen Familie mobil-applikasjon

Som leverandør av Berntsen Familie mobil-applikasjon er Innocom med Azure som underleverandør databehandler på vegne av de som benytter
seg av tjenesten for den behandlingen av personopplysninger som er
nødvendig for å benytte tjenestene. Dette innebærer at den respektive
tjenesteyter av helse- og omsorgstjeneste er behandlingsansvarlige i
forbindelse med tjenestene som leveres.

Utleveres opplysningene til tredjeparter? 

Det utleveres ingen personopplysninger til andre. 

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har
registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.


Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante
opplysninger om deg korrigert eller fjernet.


Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle
personopplysningene dine.


Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du
har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen
tjenesteleverandør.


Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av
personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende
rette en henvendelse til oss først.


Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for
eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til post@innocom.no

Endring av personvernvilkår

Innocom forbeholder seg retten til å endre disse Personvernvilkårene. Den siste
versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil
vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Kontaktinformasjon 

Om du har spørsmål knyttet til Innocoms behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Innocom AS på e-post post@innocom.no eller Innocom AS, Skogliveien 75, 3047 Drammen.