Personvernerklæring

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for Berntsen Familie mobil-applikasjon levert av Innocom AS (organisasjonsnummer 919 624 256, Skogliveien 75, 3047 Drammen). Innocom AS ved daglig leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger knyttet til mobil-applikasjonen. 

Innocom AS tilbyr Berntsen Familie mobil-applikasjon på vegne av tilbyder av helse- og omsorgstjenesten som tar samhandlingsløsningen Berntsen (Berntsen Robot, Berntsen Beinlaus og Berntsen videokommunikasjon) i bruk. 

Berntsen Familie mobil-applikasjon tilbys pårørende og venner av tjenestemottaker, slik at de kan gjennomføre videosamtaler med bruker av samhandlingsløsningen Berntsen.

Innocoms tjenester er integrert og utviklet direkte på Plattformen «PasientSky». PasientSky, er en åpen plattform som legger til rette for integrasjon og samarbeid på tvers av helsesektoren. Gjennom integrasjon med PasientSky ivaretar Innocom sine løsninger kravene til personvern og informasjonssikkerhet. PasientSky er tilknyttet Norsk helsenett og har forpliktet seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. 

Formål for behandling av personopplysninger

 1. Pålogging – identifikasjon (registrere bruker)
 2. Bruk av mobil-applikasjon for gjennomføring av videosamtale, samt mottak av varsel om ønske å bli oppring etc. 
 3. For å kunne gi teknisk og annen assistanse til bruker, for eksempel retting av eventuelle feil ved applikasjonen
 4. Loggføring av eventuelle endringer i applikasjonen (for eksempel begrensning eller utvidelse av bruksområde)

Behandlingsansvar

Som leverandør av Berntsen Familie er Innocom databehandler på vegne av de som benytter seg av tjenesten for den behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for å benytte tjenestene. Dette innebærer at den respektive tilbyder av helse- og omsorgstjeneste er behandlingsansvarlige i forbindelse med tjenestene som leveres. Databehandlerforholdet mellom Innocom og den respektive tilbyder av helse- og omsorgstjeneste er regulert av en databehandleravtale.

For å kunne levere Berntsen Familie mobil-applikasjon må din brukerprofil opprettes og behandles. For den behandlingen som utføres for slike administrative formål vil PasientSky være underleverandør av Innocom og tjenesteyter av helse- og omsorgstjenesten vil være behandlingsansvarlig. 

Databehandlerforholdet mellom Innocom og PasientSky er regulert av en databehandleravtale som regulerer hvilke opplysninger PasientSky behandler på vegne av Innocom og på hvilken måte de skal behandles. Gjennom denne avtalen sikrer Innocom at dine data behandles på høyeste sikkerhetsnivå. PasientSky kan ikke bruke personopplysningene til annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt.  

Behandlingens lovlighet

Etter personvernforordningens artikkel 6, er behandling av personopplysninger kun lovlig når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Slikt behandlingsgrunnlag kan være ditt samtykke til behandlingen av dine opplysninger. 

For barn under 16 år, er behandling som er basert på samtykke kun lovlig dersom, og i den grad samtykke er gitt eller godkjent av den som har foreldreansvar for barnet.

Dersom et slikt behandlingsgrunnlag foreligger, skal personopplysninger kun samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.

Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger behandles i forbindelse med innlogging og når du bruker tjenesten for å kommunisere. 

Før du får tilgang til tjenestene vil det lagres personopplysninger om deg som bruker. Følgende opplysninger vil bli registrert: samtykkestatus (hvorvidt du har takket ja eller nei til å ta i bruk den enkelte tjenesten); navn; mobiltelefonnummer; folkeregistrert adresse og fødselsnummer.

Personopplysningene samles inn fra deg, din bruk av Berntsen Familie mobil-applikasjon, og folkeregisteret. Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er (1) ditt samtykke, gitt ved registrering av din brukerprofil i vår tjeneste, (2) at behandlingen er nødvendig for å levere tjenestene til deg, og (3) at Innocom har en berettiget interesse i å behandle visse tekniske personopplysninger for å sikre effektiv og sikker drift av tjenesten.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig for deg om du ønsker å benytte deg av vår tjeneste. Du kan også ta i bruk tjenesten for en periode og deretter velge å avslutte bruken på et senere tidspunkt. 

Aktører med rolle i forhold til Berntsen Familie mobil-applikasjon

Som leverandør av Berntsen Familie mobil-applikasjon er Innocom med PasientSky som underleverandør databehandler på vegne av de som benytter seg av tjenesten for den behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for å benytte tjenestene. Dette innebærer at den respektive tjenesteyter av helse- og omsorgstjeneste er behandlingsansvarlige i forbindelse med tjenestene som leveres.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ingen personopplysninger til andre. 

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.
 • Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til post@innocom.no.

Endring av personvernvilkår

Innocom forbeholder seg retten til å endre disse Personvernvilkårene. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål knyttet til Innocoms behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Innocom AS på e-post post@innocom.no eller Innocom AS, Skogliveien 75, 3047 Drammen.