opplæring barn

Sammen med skoler, barnehager, forskning og akademia utvikler Innocom brukervennlige innovative robotapplikasjoner

Språkopplæring med robot

Sammen med flere barneskoler i Drammen kommune og Norsk Regnesentral jobber Innocom med et prosjekt som skal bidra til at barn med ASD lærer språk med robot.

Norskopplæring med robot

Groruddalen satser på norskopplæring av minoritetsspråklig barn i barnehagene med hjelp av roboter.