innocom

Berntsen for helsetjenesten

Aktiveringsteknologi som avlaster kommunens hjemmetjeneste og rehabiliteringsteam, ved å gjøre brukerne sterkere, tryggere og mer selvstendige

Kort om aktiviseringsroboten Berntsen

Erfaring fra Indre Østfold kommune

Nå kan Omsorgstjenesten i Indre Østfold hjelpe flere

– Vi ønsket å bruke ny teknologi for å gi bedre rehabiliteringstjenester og øke aktivitetsnivået, forteller Carina Kolnes, som er avdelingsleder i enhet for rehabilitering, læring og friskt liv i Indre Østfold kommune.

– Velferdsteknologi kan utgjøre en stor forskjell, og kost- og nytteanalyser viser at den samlede tjenesten bidrar til å forebygge og utsette behovet for kompenserende tjenester. 

Indre Østfold kommune var med i et nasjonalt prosjekt om innovativ rehabilitering gjennom bruk av teknologi. Nå har de 32 Ipad-er ute hos eldre, og de vil gjerne ha flere.

– Vi ser ofte at eldre som tidligere var passive, har blitt mer aktive. Dette gjør at de kan gjenoppta aktiviteter og oppnå større grad av selvstendighet og mestring i hverdagen, forteller fysioterapeut Lina Lindegaard. – De fleste av brukerne er fra 70 og opp til nesten 100 år. Noen har hatt «Berntsen» et halvt år og vil helst ikke levere den tilbake.

Vår erfaring med Berntsen

Hverdagsrehabiliteringsteamet bruker mindre tid på styrke- og balansetrening, og kan bruke mer tid på aktiviteter som er viktig for personen.

– Lina Lindegaard, fysioterapeut

Hva sier brukerne?

Jeg og kona trener hver dag, og hvis vi har besøk så hender det at de er med de også.
Hvis jeg ikke har noe å gå etter så gjør jeg det ikke, men nå skal jeg trene hver dag.
Jeg sa jo først at jeg ikke ville ha denne, men jeg må innrømme at den er veldig fin. Jeg trener hver dag.

Norskt produkt

Berntsen er et norsk produkt, utviklet i samarbeid med norske kommuner.  I dag har over 15 kommuner tatt i bruk tjenesten.

Det startet med Norges første innovasjonspartnerskap i regi av Stavanger kommune i 2018. Kommunen hadde erfaringer med at opphold på sykehjem pasifiserte pasieten og ønsket å optimalisere kortidsoppholdet, slik at pasientene ville klare seg best mulig i eget hjem. 

EU-prosjekt

Innocom satser også utenfor Norge. Berntsen er en del av et stort EU-finansiert forskningsprosjekt der det holdes mestringskurs med Berntsen for personer med demens i tidlig fase etter modell av Demensskolen, som ble utarbeidet av SESAM ved Stavanger universitetssjukehus, et regionalt kompetansesenter innen eldremedisin opprettet av Helse Vest.

Våre partnere

Sammen med våre partnere utvikler vi brukervennlige produkter og tjenester

Kontakt oss!

Telefon

+47 934 34 424

Epost

Hege.eiklid@innocom.no

Sosiale medier